NL
0

Mijn mandje

Subtotaal
0,00
Naar afrekenen

Wie is Robell? 

Robell's rol is het ondersteunen bij de initiëring en begeleiding van een wereldwijde transformatie naar een nieuwe beschaving.

Meer dan 25 jaar geleden realiseerde Robell zich dat hij organisch steeds meer kennis vergaarde over deze realiteit en het functioneren van de mens. Deze kennis en inzichten zijn blijven groeien en hebben geresulteerd in een holistische, holografische representatie van het functioneren van deze realiteit, volledig geïntegreerd met zijn eigen persoonlijkheid. Deze representatie gaat veel verder dan de menselijke kennis die momenteel beschikbaar is en biedt antwoorden op talloze onbeantwoorde vragen.
“Ik ben er om de mensheid te helpen een nieuw tijdperk te beginnen, waarin voor het eerst de méns centraal staat.”

Perceptie

Robell's doel is de mensheid behulpzaam zijn bij het creëren van een nieuwe individuele en collectieve perceptie, die gebaseerd is op harmonie, samenwerking en overvloed. Hierdoor wordt de mensheid in staat gesteld om een wereldwijde transformatie te realiseren, resulterend in een volledig nieuwe beschaving.

Verwachtingen

Door zijn kennis en inzichten speelt Robell een unieke rol in de verschuiving naar een nieuwe beschaving. Echter, hij positioneert zich niet als een wereldleider, messias of bevrijder. Wil de mensheid veranderen, dan dient deze collectief zelf de verantwoordelijkheid te nemen.

Robell is er niet om te voldoen aan diverse verwachtingen. Zijn doel is het effectief en realistisch ondersteunen van een nieuw tijdperk. Hij richt zich op het essentiële: het assisteren van de mensheid in de transformatie naar een nieuwe wereld. Een wereld waarin, voor het eerst, het welzijn van de mensheid het uitgangspunt vormt, in harmonie met alles om ons heen.

Robell heeft geen persoonlijke agenda of vastomlijnd plan. Hij initieert en begeleidt, maar de mensheid heeft het laatste woord.

Activiteiten

Gedurende meer dan 25 jaar heeft Robell mensen bijgestaan in het begrijpen van zichzelf en de realiteit, en in hun voorbereiding op actuele mondiale gebeurtenissen. Hij heeft in de loop der jaren meer dan 1000 workshops en lezingen verzorgd over het functioneren van het individuele menselijke wezen, evenals over de bredere context van de mensheid, deze realiteit, en het bestaan als zodanig. Naast de (inter)nationale lezingen en workshops heeft hij verschillende methoden en technieken geïntroduceerd om een innerlijke, en daarmee uiterlijke, transformatie te faciliteren.

In 2015 werd een Nederlandstalig boek gepubliceerd met de titel: "Wakker Zijn in een slapende wereld - een Robell-boek". Tot nu toe zijn hier duizenden exemplaren van verkocht.

Al van jongs af aan was ik zoekende. Tot ik een aantal jaren geleden het boek Wakker Zijn las. The Shift Pioniersgroep was daarna een logische stap. Eindelijk kreeg ik antwoorden op alle vragen die mij bezig hielden. Dit heeft me heel veel rust gegeven. Makkelijk is het niet, maar wel heel verhelderend. Elke keer ontstaan er weer nieuwe inzichten. De ontmoetingen met Robell zijn een kantelpunt en verrijking in mijn leven geweest.
Yashica Peperkamp
Moeder
Ik ervaar Robell als inspirerend, behulpzaam, humoristisch, verhelderend, cut-the-crap en realistisch. Hij is als een baken waardoor ik mijn koers met meer gemak, plezier en vertrouwen kan varen.
Eva Smal
Investment Analyst

Privé sessies

Een privé sessie met Robell wordt steevast ervaren als een prettige, behulpzame en transformerende ervaring.

Een sessie kan zinvol zijn als je support wilt bij jouw transformatieproces, moeite hebt met een bepaald onderwerp, of vragen hebt over jezelf of over de wereldwijde veranderingen.
Meer informatie

Vrijwaring Robell

Robell brengt geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie en geen nieuwe theorie of zienswijze. Hij vertegenwoordigt geen enkele ‘school’. Hij wijst ieder gezag van goeroe of geestelijk leider af. Robell wenst niemand ergens van te overtuigen. Hij biedt steun en begeleiding bij de planetaire transformatie, die de mensheid zélf dient door te voeren.
“Samen creëren we een nieuwe wereld.”