NL
0

Mijn mandje

Subtotaal
0,00
Naar afrekenen

Voorwaarden reservering

Hieronder vind je onze voorwaarden voor reservering, op een begrijpelijke manier weergegeven. Lees de algemene voorwaarden voor de exacte formulering.

Workshops, ontmoetingen, online cursussen, etc.

Voor The Shift Pioniersgroep gelden aparte voorwaarden. Zie verderop.

Tenzij expliciet anders vermeld is annulering/restitutie mogelijk tot vier weken voor aanvang. Na deze termijn vindt geen restitutie meer plaats.

Bij annulering van een ontmoeting of ander evenement van de kant van Robell International word je daarvan op de hoogte gesteld en wordt het door jou betaalde bedrag binnen vier weken teruggeboekt via de door jou gebruikte betaalwijze.

Bij verplaatsing van een ontmoeting of ander evenement word je daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Zodra een nieuwe datum bekend is wordt deze per e-mail bekend gemaakt. Komt deze nieuwe datum niet uit, dan dien je dit ons binnen zeven dagen na bekendmaking per e-mail te laten weten. Het volledige bedrag wordt dan binnen vier weken teruggestort via de door jou gebruikte betaalwijze. Indien je binnen de hier genoemde termijn niet hebt gereageerd, dan vervalt je recht op terugbetaling. Bij een online evenement, waarbij de gelegenheid wordt gegeven het materiaal gedurende of naderhand te beluisteren of downloaden, is het bovenstaande met betrekking tot terugstorting niet van toepassing.

Het is in principe niet mogelijk een reservering te verplaatsen naar een andere datum dan waarvoor is gereserveerd. Indien het niet mogelijk is aanwezig te zijn, kun je uiterlijk twee weken van tevoren contact opnemen met ons. We kijken dan of verplaatsing toch mogelijk is. Het besluit hieromtrent is niet herroepbaar. Hierbij gelden onverlet de voorwaarden voor annulering en restitutie eerder beschreven.

Robell International kan altijd zonder opgave van reden een reservering of deelname weigeren. In dat geval wordt deze beslissing zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien reeds is betaald wordt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort.

Restitutie tijdens of na deelname, om welke reden dan ook, is niet mogelijk.

Deelname aan the Shift Pioniersgroep

Deelname aan the Shift Pioniersgroep geldt voor het aantal aaneengesloten maanden over de periode die op het moment van deelname staat aangegeven op de website, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Je deelname aan the Shift Pioniersgroep is een feit nadat je daarvoor hebt gereserveerd. Restitutie is daarna niet mogelijk.

We bieden de gelegenheid om het totaalbedrag voor deelname aan the Shift Pioniersgroep in termijnen te betalen. Hiervoor ontvang je automatisch iedere maand een factuur of verzoek om te betalen. Het bedrag dient binnen een betalingstermijn van twee weken te zijn voldaan.

Ben je een Shift Pioniersgroep ontmoeting afwezig en betaal je in termijnen, dan dien je gewoon de termijn voor die maand te voldoen. Stop je tussentijds, om welke reden dan ook, dan geldt hetzelfde. In maandelijkse termijnen betalen geldt nadrukkelijk niet als een betaling per maandelijkse ontmoeting.

Alle Shift Pioniersgroep data zijn onder voorbehoud. Hoewel er alles aan wordt gedaan om de geplande data te handhaven, kan het zijn dat een of meerdere data worden gewijzigd. Is dit het geval, dan wordt geen restitutie verleend.

Bij uitval van een datum door verhindering van de kant van Robell International, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vastgesteld. Zoveel als mogelijk houden we rekening met de wensen van de deelnemers. De uiteindelijke datum wordt bepaald door Robell International. Indien een deelnemer is verhinderd op de nieuwe datum, wordt geen restitutie verleend.

Bij een structureel uitblijven van betalingen kan het resterende bedrag ineens worden gefactureerd en/of de incasso uit handen worden gegeven. Alle bijkomende kosten en wettelijke rente zijn dan voor rekening van de deelnemer.

Robell International kan te allen tijde beslissen een reservering voor deelname te weigeren, zonder opgaaf van redenen. Het volledige reeds betaalde bedrag wordt dan zo spoedig mogelijk teruggestort.

Indien een deelnemer zich tijdens the Shift Pioniersgroep ontmoetingen op een wijze gedraagt die het verloop ervan verstoort of onmogelijk maakt, behoudt Robell International zich het recht voor om de deelnemer in kwestie te verwijderen en/of niet langer toe te laten tot één of meerdere ontmoetingen. Ongeacht of dit voor één enkele ontmoeting of voor de rest van the Shift Pioniersgroep geldt, wordt dan geen restitutie verleend.

Registratie evenementen

Het is niet toegestaan een ontmoeting of ander evenement vast te leggen in welke vorm dan ook (audio, video, fotografie, etc), uitgezonderd het maken van aantekeningen. Vastgelegd materiaal zonder schriftelijke toestemming vooraf is automatisch eigendom van Robell International. Distributie en/of het beschikbaar maken van vastgelegde evenementen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Het is mogelijk dat een ontmoeting of ander evenement wordt vastgelegd in de vorm van audio, video of fotografie. Met je reservering ga je hiermee akkoord en sta je alle rechten met betrekking tot het materiaal af aan Robell International.