NL
0

Mijn mandje

Subtotaal
0,00
Naar afrekenen

Wat steun jij werkelijk?

Een discussie gaat door zolang als je eraan blijft deelnemen. Er zijn twee mensen nodig om die dynamiek te continueren. Stopt de één, dan wordt de ander gedwongen ook te stoppen. Want een discussie voer je niet in je eentje.

Het is lastig om eenzijdig een discussie te stoppen. De ander is het daar niet altijd mee eens. Gewoonlijk doet die dan allerhande pogingen om de discussie weer te continueren. Eén kundig geplaatste losse opmerking laat het zo weer oplaaien. Niet in de laatste plaats omdat je zelf stiekem ook nog door discussieerde, in je hoofd.

Discussies gaan altijd om aandacht en in diepere zin om bestaansrecht. Dat komt omdat vrijwel niemand nog de verbinding met zichzelf heeft hervonden. Zolang die er niet is, heerst de overtuiging dat bestaansrecht en waarde worden bepaald door de hoeveelheid energie die wordt ontvangen van anderen. Het is niet voor niets dat het zo aanlokkelijk lijkt om ergens in uit te blinken, of om een bekende persoonlijkheid te zijn. Het is de energiestroom die dat zo aantrekkelijk maakt.

Omdat het voor de meesten vergezocht lijkt om een bekende persoonlijkheid te worden, zijn problemen voor hen het middel om die energie te ontvangen. Dat leren mensen al van baby af aan wanneer ze ziek zijn of een probleem hebben. Dat zijn namelijk díe momenten dat de aandacht en dus de energiestroom het grootst is. Over problemen kun je oeverloos praten. Niet over je geluk.

Sociale media zijn feitelijk een wedstrijd om wie de meeste aandacht krijgt.

Ziekte betekent aandacht. Een probleem betekent aandacht. Slachtofferschap betekent aandacht. Maar ook machteloosheid, in de vorm van acties voortkomend uit frustratie en boosheid, doet het goed. De boel kort en klein slaan, schreeuwen, chaos veroorzaken in het verkeer, racisme, haat zaaien, het zijn allemaal manieren om de aandacht te vestigen op jezelf, met als doel energie vergaren.

Daarom vinden de meeste mensen het ook zo belangrijk om hun mening te kunnen geven. Even ontvang je de aandacht waarnaar je continue zoekt. Dit is de voornaamste reden dat sociale media zo snel zo groot en verslavend zijn geworden. Sociale media zijn feitelijk een wedstrijd om wie de meeste aandacht krijgt. Deze behoefte aan energie is de reden dat velen zich niet prettig voelen wanneer ze alleen zijn. Er is dan tenslotte niemand die energie kan leveren. Het gevoel niet belangrijk te zijn, niet te bestaan, drijft.

De mensheid bepaalt wie het belangrijkst en het machtigst is door middel van diezelfde energie. Een leider heeft net zoveel macht als de aandacht en dus energie die deze ontvangt. Hoe graag de mensheid ook wil volhouden dat zij het slachtoffer zijn: wie volgens menselijke maatstaven machtig is, is die macht gegéven.

De afgelopen 50 jaar hebben we het talloze malen herhaald: waar je je aandacht op vestigt wordt groter. Het resultaat van die collectieve aandacht is de huidige planetaire situatie.

Wat je ergens van vindt heeft geen enkel gewicht. Jouw aandacht is bepalend.

Iedereen die de aandacht richt op 'misstanden', anderen probeert te winnen voor de bestrijding van het 'onrecht', vecht, afwijst, veroordeelt of afkeurt, stuurt energie die kant uit en maakt het groter en machtiger. Soms is er wat vertraging, maar uiteindelijk trekken degenen die de energie ontvangen aan het langste eind. Dit is hoe jullie wereldleiders al meer dan 5000 jaar de scepter zwaaien over deze planeet. Zij weten heel goed hoe het werkt.

Met het bovenstaande willen we jou de vraag stellen: waar richt jij je aandacht op? Welke discussie hou jij vol? Waartoe laat jij je verleiden? Niet wat je wilt of probeert te bereiken, maar waarheen laat je feitelijk jouw energie stromen? Het beantwoorden van die vraag kan je helpen je te realiseren wat je eigenlijk werkelijk aanmoedigt, groter en machtiger maakt. Wat je ergens van vindt heeft geen enkel gewicht. Jouw aandacht is bepalend.

Wees jezelf meer gewaar en stel jezelf de vraag: waarheen wíl ik energie laten stromen? Laat daarheen jouw aandacht gaan. Niet omdat je ergens tégen bent, want dan werkt het nog steeds averechts. Als je niet tegen een boom wilt rijden, moet je er ook niet naar kijken. Het is uitstekend om op de hoogte te zijn van wat er allemaal speelt. Maar je hoeft niet de hoed en rand te weten. Gebruik het om jouw eigen richting te bepalen. En ga daar vervolgens naartoe.

Met alle liefde,
Robell

Meer van Robell

Podcasts en meer