NL
0

Mijn mandje

Subtotaal
0,00
Naar afrekenen

Waarom jouw aandacht belangrijk is

Na ons eerdere artikel Wat steun jij werkelijk? zijn velen gaan nadenken over waar ze eigenlijk hun aandacht aan besteden, wat ze eigenlijk aanmoedigen en in stand houden. We complimenteren degenen die het hebben gezien en begonnen zijn met hun aandacht te verleggen.

In dit artikel willen we hier verder op ingaan, duidelijker uitleggen waarom we die vraag stelden. Waarom is het belangrijk dat je jouw energie laat stromen in richtingen die je wél wenst, zonder ergens tegen te zijn?

Het lijkt weliswaar dat er één wereld bestaat, maar er bestaat geen één wereld. De wereld zoals je die kent is het resultaat van een complexe vertaalslag van perceptie, energetische input en interpretatie. Om het eenvoudig te houden zullen we hier nu niet verder op ingaan. Wat wel belangrijk is om te realiseren is dat jouw zintuigen uitsluitend frequenties registreren. Er is niet werkelijk iets buiten jezelf.

Alles wat je ziet, hoort, voelt, proeft en ruikt is een interne aangelegenheid. Buiten jezelf is niets, behalve frequentie, energie. Energie is een stroom van informatie, geen vaste vorm, geen ding. En wie goed oplet realiseert zich ook dat zintuigen dus ook niet werkelijk bestaan. Tenslotte zijn die ook onderdeel van diezelfde externe wereld, waaronder ook jouw lichaam valt. Zelfs bovenstaande uitleg is dus op een dieper niveau niet waar. Het is alleen zo, omdat het onderdeel is van de collectieve perceptie om deze realiteit mogelijk te maken.

Je bent energie, beweging, met bewustzijn. Het overige is niet meer dan een magische illusie.

Er is dus feitelijk helemaal niets en jij bent ook niets - althans niet volgens de menselijke maatstaven. Je bent energie, beweging, met bewustzijn. Het overige is niet meer dan een magische illusie, waarvoor je overigens bewust hebt gekozen. Desalniettemin zou je zweren dat je een lichaam hebt, dat er mensen om je heen zijn en dat je leeft op een planeet met alles erop en eraan. Dit op zichzelf zou al voldoende kunnen zijn om je te realiseren hoe magisch jouw huidige ervaring in werkelijkheid is.

Jouw wereld - álles wat je ervaart, binnen en buiten jezelf - is het resultaat van de vertaling van informatie die je aantrekt en bij je binnenkomt. Wát jij ervaart als wereld wordt bepaald door de keuzes die je maakt met betrekking tot wélke informatie je verzamelt. Dit verzamelen doe je heel simpel gezegd door middel van jouw aandacht. Aandacht zet een stroom van informatie in, die daarna vanzelf sterker wordt, totdat je jouw aandacht weer verlegt. Daarom waarschuwen we steeds dat dát waar je je aandacht op vestigt, groter wordt. Het bepaalt alles, dus met inbegrip van jouw beeld van de wereld. Een wereld die, behalve als individuele beleving, niet werkelijk bestaat.

Het is verstandig om wat we net zeiden goed tot je te laten doordringen. De wereld die jíj ervaart is uniek en bestaat niet buiten jezelf. Het is jouw persoonlijke wereld. De overige 7,8 miljard 'mensen' op deze 'planeet' hebben net zo'n individuele wereld. En al die individuele werelden tezamen vormen het idee van één wereld, op die punten waar de realiteiten overlappen, deze voldoende overeen komen. Dit is wat we noemen de collectieve realiteit, de collectieve informatiestroom. Dit is de informatie die je iedere seconde oppakt via externe en interne zintuigen. Om die vervolgens te vertalen, interpreteren en projecteren als 'de wereld'.

De aandacht richten op onrecht en misstanden vergroot exact dat waar die aandacht heengaat.

We leggen dit alles uit om je te helpen begrijpen dat de collectieve realiteit waaraan je steeds refereert een optelsom is van 7,8 miljard mensen met individuele realiteiten die allemaal hun aandacht op iets vestigen. Als voldoende mensen hun aandacht vestigen op iets, dan wordt dat op een bepaald moment een collectieve aangelegenheid. Dat wordt dan onderdeel van 'de wereld'. Zodra het onderdeel is geworden van de collectieve stroom, wat jullie noemen mainstream, heeft het vervolgens invloed op iedereen die is aangesloten op die stroom. Wordt de aandacht voor iets groot genoeg, dan wordt dat uiteindelijk de collectieve standaard.

Laten we zeggen dat je, in jouw beleving, tegen een misstand aanloopt. Omdat je nog altijd vanuit angst opereert gaat je aandacht vanzelf toe naar alles wat een eventuele bedreiging zou kunnen vormen. Niet alleen voor jou, maar ook voor 'de wereld'. Dus nu ontdek je deze misstand en jouw aandacht gaat er naartoe. Aandacht waarvoor? Voor de misstand zélf. Dus wat vergroot je in ieder geval binnen je eigen realiteit en daarmee ook als collectieve realiteit? Precies dat wat je een misstand vindt. Met andere woorden: je aandacht richten op onrecht en misstanden vergroot exact hetgeen je niet wenst.

We weten dat sommigen hier zullen tegenwerpen dat ze allerlei activiteiten doen om dat onrecht te bestrijden. Maar als we dat beter bekijken, dan wordt duidelijk dat dit een nog sterker effect heeft dan alleen de aandacht ergens op richten. Het is namelijk zo dat aandacht in combinatie met actie de werkelijke drijfkracht is voor creatie. Aan de buitenkant lijkt het misschien zo dat iemand bezig is met het bestrijden van iets. Maar aan de binnenkant gaat de áándacht voortdurend naar dat wat moet worden bestreden. Dat is tenslotte de drijfveer om het bestrijden te starten en continueren. In tegenstelling tot wat het lijkt, ondersteunt de actie dus de aandacht die is gericht op het onrecht zélf. Zo wordt het tegenovergestelde bereikt.

Vestig je jouw de aandacht op een prachtige wereld, dan wordt de wereld dat ook.

Het bovenstaande maakt heel duidelijk waarom vechten tegen iets nooit heeft gewerkt en ook niet kán werken. Zolang de aandacht niet in de juiste richting gaat, vergroot het juist de problematiek. Ongeacht het onderwerp is het niet voor niets dat naarmate er meer naar wordt gezocht er meer wordt gevonden - lees: gecreëerd. Iedereen is vrij om te creëren wat hij of zij wil en niemand kan dat stoppen. Het bestaan beantwoordt iedere creatie, zonder enige terughoudendheid of filter. De aandacht van één persoon kan voldoende zijn om iemand anders op deze planeet te inspireren te doen waar die eerste persoon de aandacht op richt. Dáárom is het zo belangrijk om je af te vragen waar jouw aandacht, jouw energie eigenlijk heengaat. Want we geloven niet dat het 't doel van de meesten is om juist aan te sporen wat ze als misstand zien.

De verstrekkendheid van wat we hierboven hebben uitgelegd is enorm. Het bepaalt en raakt alles binnen deze realiteit. Het is wat deze wereld 'de wereld' maakt. Vestig je jouw de aandacht op een prachtige wereld, dan wordt de wereld dat ook. Vestig je jouw aandacht op ellende, bedreigingen en misstanden, dan wordt dat de wereld waarin je leeft. Niemand kan de wereld van een ander bepalen. Maar je hebt wel invloed. De vraag is welke invloed jij hebt met jouw aandacht. Waartoe spoor jij de anderen die daarvoor gevoelig zijn aan met jouw aandacht, met jouw energiestroom?

Onze uitleg is zeker niet bedoeld om je nóg meer zorgen te gaan maken, of om je je schuldig te laten voelen. Het is wel hoog tijd om écht te gaan begrijpen waar vrijwel iedereen mee bezig is en waarom de wereld maar niet mooier wordt, integendeel.

Om daadwerkelijk iets te veranderen is een geheel andere, nieuwe perceptie nodig.

We begrijpen dat het niet gemakkelijk is om zomaar je aandacht te verleggen. Het is niet voor niets dat je aandacht naar bepaalde onderwerpen gaat. Maar je hiervan beginnen bewust te worden is een eerste belangrijke stap. Onze suggestie is dat je voor het eerst werkelijk aandacht krijgt voor hoe jij en deze realiteit werken. We stellen voor dat je stap voor stap begint jouw aandacht te verleggen naar wat je wél wilt vergroten. Het is de enige manier om daadwerkelijk de veranderingen mogelijk te maken die zovelen van jullie wensen.

We geven op dit moment geen oplossingen of stappen om te nemen. Daardoor zullen sommigen gefrustreerd raken. Moet je dan maar stoppen met wat je doet? Wat je doet is altijd aan jou. We zullen niemand vertellen wat wel of niet te doen. Wat we wel doen is je voorzien van informatie die betrouwbaar is en waarmee je zelf kunt bepalen wat het werkelijke effect is van wat je doet.

Waar we wel op wijzen is dat je iedereen kunt proberen 'wakker te maken' met informatie waarvan je gelooft dat die waar is. Maar iets in je hoofd weten betekent bepaald niet dat er iets verandert. Iedereen weet al heel lang dat er honger in Afrika is en iedereen spreekt er schande van. Maar er is nog altijd honger in Afrika. Om daadwerkelijk iets te veranderen is een geheel andere, nieuwe perceptie nodig. Dit gaat stap voor stap en net zo snel als de onvoorwaardelijke bereidheid is om daadwerkelijk verandering door te voeren. Wij zijn er om behulpzaam te zijn bij dit proces, maar het is allemaal afhankelijk van de beslissingen die jullie nemen en van de bereidheid daadwerkelijk samen iets nieuws door te voeren.

Met alle liefde,
Robell

Meer van Robell

Podcasts en meer