NL
0

Mijn mandje

Subtotaal
0,00
Naar afrekenen

Jullie zijn de toekomst

99% van de mensheid leeft, denkt en handelt zoals geïnstrueerd door slechts een handje vol mensen. Nog nooit in de geschiedenis is er een onafhankelijke beschaving geweest. Altijd zijn er die enkelen geweest, die voor de rest bepalen hoe ze moeten leven, denken en doen. Ook nu is dit het geval. Het systeem is veel slimmer en ondoorzichtiger, maar er is in werkelijkheid niets veranderd. Het leek wellicht alsof jullie vrij waren, maar met grote stappen is nu al die vrijheid in rook opgegaan. De mensheid zit thuis. Bang, verdeeld, machteloos en in een isolement. Opnieuw wachtende op die enkelen die hen moeten vertellen wat ze moeten denken en doen.

We zijn er omdat jullie ons hebben gevraagd om behulpzaam te zijn gedurende de verschuiving naar een nieuwe beschaving. Via deze weg en via andere kanalen hebben we informatie, manieren en support gegeven, zodat je je steeds meer bewust kon worden van jezelf in een bredere, diepere zin. We hebben steeds de nadruk gelegd op aandacht voor jezelf, op je gewaar zijn en op het feit dat iedereen zijn eigen realiteit creëert. We hebben continue benadrukt hoe ieders beslissingen daarvoor bepalend zijn, niets en niemand anders.

We hebben onze best gedaan duidelijk te maken dat al deze individuele realiteiten opgeteld het collectief vormen, dat bepalend is voor het bestaan in deze realiteit. Dit is hoe jullie één zijn: een verzameling van 7,6 miljard realiteiten, die tezamen één realiteit vormen. Als jullie gezamenlijk tot nieuwe conclusies komen en deze doorvoeren, dan verandert deze realiteit moeiteloos.

Het gebeurt niet vóór jullie, maar dóór jullie. Niets staat vast.

Maar als jullie niet voor het eerst daadwerkelijk zelfstandig gaan nadenken en handelen, dan verandert er niet zoveel. Tot nu toe hebben jullie je individuele realiteit in het beheer van die enkelen gegeven. Zodra dat gebeurt is het niet meer jullie realiteit. Dan zijn die onderdeel geworden van de realiteit van die anderen. Met alle gevolgen van dien. De huidige situatie en realiteit zijn daarvan het directe gevolg.

De reden dat we de afgelopen 25 jaar zoveel nadruk hebben gelegd op de aandacht voor jezelf en het creëren van je eigen realiteit is niet omdat de rest er niet toe doet. Maar omdat jullie nog nooit zelfstandig hebben nagedacht en gehandeld. Als jullie niet eerst zelf Wakker worden, dan is het niet mogelijk om ooit samen een nieuwe beschaving tot stand te brengen.

De enige manier om de huidige situatie te veranderen is door voor het eerst in de geschiedenis werkelijk en onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid voor jullie eigen beslissingen en realiteit te accepteren. Pas daarna wordt het mogelijk om de grote verschillen te overbruggen en samen een realiteit tot stand te brengen die in het teken staat van vrijheid, samenwerking en onderlinge verbondenheid.

We hebben altijd aangegeven dat er een nieuwe beschaving tot stand zou komen. Dit is gebaseerd op jullie eigen collectieve keuze. Die nieuwe beschaving bestaat al, maar het is aan jullie om die hier ook te materialiseren. Daarom willen we jullie eraan herinneren dat jullie zélf moeten zorgen voor het verschuiven naar die nieuwe beschaving. Als jullie niet collectief de keuze maken om die verantwoordelijkheid te nemen, dan gaat er geen sprake zijn van een nieuwe beschaving. Het gebeurt niet vóór jullie, maar dóór jullie. Niets staat vast. Ook niet of deze nieuwe beschaving hiér wordt gematerialiseerd. Als jullie anders kiezen, dan ontstaat een geheel andere realiteit dan jullie voor ogen hadden.

Het hele bestaan kijkt uit naar deze unieke verschuiving. Jullie zijn niet alleen, onze steun is onvoorwaardelijk. Deze verschuiving vraagt moed, maar hij is gemakkelijker dan het lijkt. Als jullie zoeken naar werkelijke bevrediging, vrijheid en eenheid, dan is dit het moment om daadwerkelijk anders te beslissen en samen echte stappen te nemen in die nieuwe richting. De toekomst is aan jullie. Jullie zíjn de toekomst.

Met liefde,
Robell

Meer van Robell

Podcasts en meer