NL
0

Mijn mandje

Subtotaal
0,00
Naar afrekenen

Het onherroepelijke einde

De wereld blijft maar in rep en roer. Begrijpelijkerwijs vragen velen zich af hoe daarmee om te gaan. Even zovelen vragen zich af hoe ze de richting die de wereld ingaat kunnen veranderen. Binnenkort willen we daar uitgebreider op ingaan. Voor nu wil ik wel het volgende zeggen.

Deze realiteit is aan het verschuiven naar een nieuwe realiteit. Decennia lang hebben we gezegd dat al het oude gaat verdwijnen. De afgelopen twee jaar zijn daar het begin van. Met andere woorden, de toekomstige gebeurtenissen luiden het onherroepelijke einde in van deze oude, bekende fysieke wereld.

Ik besef dat dit mogelijk niet het gewenste antwoord is. Maar het is wel het enige juiste en eerlijke antwoord. Het is hoog tijd om te stoppen met hopen dat déze wereld verandert. Dat gaat niet gebeuren, omdat het niet wordt gesteund door het bestaan zelf, jij als Essentie inbegrepen. Alles eindigt, om vervolgens met wie daadwerkelijk zijn verschoven een nieuwe realiteit op te bouwen.

Dat moment is dan nu gekomen

Natuurlijk is er de vraag: maar wat moeten we dan? Het antwoord is: verschuiven. We hebben decennia lang gezegd dat het tijd wordt om te verschuiven - wat we toen nog 'wakker worden' noemden. De reden daarvoor is dat deze realitéit wel verschuift, maar níet automatisch ook de mensheid. We begrijpen dat er op dit punt een groot misverstand bestaat – en enorme weerstand. Daarom gaan we hier pas een later moment uitgebreider op in. Eerst moet dit even bezinken en doordringen.

Voor nu wil ik zeggen dat het van groot belang is dat je de perceptie begint los te laten welke je verbonden houdt met de huidige wereld en jouw zelfbeeld. Hoe meer je van die perceptie loslaat, hoe meer de connectie met jezelf als Essentie ontstaat. Wie daarvoor eenduidig kiest en ook daadwerkelijk het werk doet dat daarvoor nodig is, schuift uiteindelijk mee naar de nieuwe realiteit - weg van de huidige, oude, die uiteindelijk niet langer blijft bestaan. Je hebt dan geen last meer van alle komende gebeurtenissen – in tegenstelling tot wie niet kiest om te verschuiven.

Het bovenstaande geldt óók voor vrijwel alle 'spirituelen'. Hoewel de meesten van hen geloven of hopen dat ze er 'klaar' voor zijn, willen we er als bestaan op wijzen dat dit niet het geval is. Voorlopig geldt voor vrijwel iedereen dat hij of zij nog werkelijk moet verschuiven. Hoewel de kans nihil is dat dit wordt gehoord, is het hiermee in elk geval wel gezegd.

Ik begrijp dat dit talloze vragen oproept, weerstanden veroorzaakt en wellicht onrustig maakt. Maar laten we wel zijn: we hebben dit tientallen jaren lang herhaald en herhaald en herhaald. We hebben ook steeds gezegd dat als je wacht tot het noodzakelijk wordt, het een stuk lastiger wordt. Toch hebben verreweg de meesten er vrij voor gekozen om te wachten tot het laatste moment. Dat moment is dan nu gekomen, je hebt nu nog enkele jaren de tijd. Het is tijd om een keuze te maken.

Met liefde,
Robell

Meer van Robell

Podcasts en meer