NL
0

Mijn mandje

Subtotaal
0,00
Naar afrekenen

Aangenaam kennis te maken

Sinds de komst van het virus vorig jaar maart is de wereld in rep en roer. Enorme veranderingen worden in grote stappen doorgevoerd. Gedurende de afgelopen twintig maanden hebben allerlei groepen mensen hun best gedaan om het tij te keren. Op de enige manier die ze is aangeleerd: vechten. Nu is het belangrijk om te stoppen en de allerbelangrijkste vraag te stellen: heeft het ook gewerkt?

Hoe pijnlijk ook, wanneer we kijken naar het resultaat van al dat vechten, dan moeten we objectief concluderen dat het geen effect heeft gehad. Sommigen zullen proberen tegen te werpen dat mensen steeds wakkerder worden. Maar wakker worden zonder dat dit resulteert in een daadwerkelijk andere perceptie en daaruit voortkomende actie, heeft geen enkel gewicht of effect. Het vechten, in de vorm van protesteren, tegenwerken, anderen proberen wakker te maken, meningen hebben en vingerwijzen heeft juist averechts gewerkt. Dit was te verwachten en daarom heb ik ook gewaarschuwd dit vooral niet te doen.

Emotioneel reageren en weerstand bieden zijn ronduit de meest zinloze manieren om iets te veranderen

Maar mensen zijn koppig en bang en grijpen daardoor alleen naar wat ze kennen. Naar manieren die hen zijn aangeleerd, maar waarover ze nooit zelf echt hebben nagedacht. Laat staan objectief het effect ervan hebben gemeten. Als ze dat al doen, dan wordt onmiddellijk met de vinger gewezen naar externe factoren als de oorzaak voor het falen. Emotioneel reageren en weerstand bieden zijn de enige manieren die de mensheid is geleerd en kent. Werkt dit niet, dan geeft men op. Daarmee is de mensheid heel voorspelbaar en manipuleerbaar - en machteloos, want dit is de mensheid aangeleerd zodát ze geen macht kúnnen krijgen.

Het is niet voor niets dat Hollywood bol staat van de films waarin altijd weer wordt gevochten om iets te bereiken. Maar laat ik eens deze vraag stellen: hoeveel hebben degenen die alle macht hebben persoonlijk tegen iets gevochten? Het antwoord is nooit. Want in tegenstelling tot de rest van de mensheid weten ze al eeuwen hoe het wél werkt. Door de mensheid het tegenovergestelde te laten geloven, houden ze deze machteloos en behouden zij alle macht. Maar het is onterecht om te stellen dat zij verplicht zouden zijn om de mensheid eerlijk te informeren. Dat was altijd jullie eigen taak. Eén die jullie nooit hebben willen accepteren, enkelen daargelaten. Tot op de dag van vandaag.

Emotioneel reageren en weerstand bieden zijn ronduit de meest zinloze manieren om iets te veranderen. Wie zonder vooringenomenheid en arrogantie echt zou kijken naar zijn of haar eigen verleden, kan ontdekken dat dit altijd klopt. Het is nooit het vechten zélf geweest, maar het loslaten en de acceptatie die vaak als gevolg van opgeven hebben gezorgd voor verandering en succes. De mensheid is echter gewillig gehersenspoeld anders te geloven en prijst iedereen die zichzelf opoffert en vecht, alsof dat de nobele en juiste manier is om iets te bereiken. Daarom vraag ik je nog een keer: hoeveel hebben degenen die het meest machtig zijn zélf eigenlijk gevochten en opgeofferd? Zij hebben meer dan 90% van alles op deze planeet in handen, dus zij hebben bewezen te weten wat ze doen.

Jullie zélf, zonder ingrijpen van buitenaf, zullen de wereld moeten veranderen

Nu we het daar toch over hebben: hoeveel uren per week werken zíj eigenlijk als loonslaaf, als de hoeveelheid werk, opoffering en energie werkelijk zouden zorgen voor succes, overvloed en geluk? Degenen die het hardst werken verdienen het minst. Moet je het eigenlijk wel verdíenen? Wat is de bijdrage aan het welzijn van deze wereld door de werkelijke machtigen op deze planeet eigenlijk? Met andere woorden, de mensheid gelooft in voorgeschotelde sprookjes, een gedicteerd moraal, terwijl de kleine groep die de spelregels en werkelijkheid wel kent, daar al meer dan 10.000 jaar de vruchten van plukt. Zij zijn niet anders of beter of uitverkoren. Voor hen gelden exáct dezelfde creatieregels als voor de rest van de mensheid. Maar ze zijn wel slimmer geweest.

Wij - bewustzijn in andere lagen - kiezen geen kanten. In ons is alles verenigd en er is niet zoiets als het 'goede'. We zijn dan ook voor iedereen altijd beschikbaar. Het verschil is dat wanneer we het kleine groepje machtigen bepaalde principes uitleggen en suggesties doen, die welkom zijn en ook daadwerkelijk ter harte worden genomen. Het tegenovergestelde is waar bij de rest van de mensheid. Die blijft maar doormodderen en vechten, tegen muren aanlopen en het onderspit delven, pretenderende dat ze het allemaal heel goed weet. Maar dat is niet zo. En als iemand voorstelt het anders te doen of zegt antwoorden te hebben, dan wordt zo iemand aangevallen, belachelijk gemaakt en in het beste geval aan een onmogelijk kruisverhoor onderworpen. Als een onwelkome interruptie van de geveinsde alwetendheid: "Wie ben jij dan wel dat je denkt het beter te weten?". Aangenaam kennis te maken.

Doe er wat aan, vóórdat het te laat is.

Ik stel voor dat jullie toch eens pas op de plaats gaan maken. Gaan leren hoe deze realiteit wél werkt en dat ook ter harte nemen. Zonder die eeuwige discussies, koppigheid en arrogantie. Eén ding is overduidelijk en onbetwistbaar: Het vechten eeuwenlang en met name de afgelopen twintig maanden heeft geen enkel effect gehad. Je weet nu waarom. Doe er wat aan, vóórdat het te laat is. Want dat moment komt echt. Dit gaat niet vanzelf voorbij. Jullie zélf, zonder ingrijpen van buitenaf, zullen de wereld moeten veranderen, of er gebeurt helemaal niets in positieve zin. De verschuiving naar een nieuwe beschaving staat vast. Maar wanneer die is voltooid en of het een prettige of extreem traumatische ervaring wordt, is uitsluitend aan jullie zelf. Op dit moment stevenen jullie op het laatste af. "Voelt dat niet goed?" Doe er dan wat aan. Er is in verhouding maar een klein aantal mensen nodig dat niet langer gedreven wordt door angst.

Tot nu toe blijft de mensheid hardnekkig hopen op miraculeuze en onmogelijke veranderingen. Daardoor is wat we de afgelopen vijftig jaar hebben gecommuniceerd door de meesten steevast opzij gelegd. Daarom wil ik ingaan op die hoop. Hoop doet niet leven. Hoop is niet positief maar destructief. Hoop is machteloosheid, met de ogen gericht op de buitenwereld, op anderen, op de politiek, op ander bewustzijn, op de komst van een messias of verlosser. Zolang er hoop is, gaan mensen wachten en gebeurt er niets. Met als gevolg dat degenen die wel effectief veranderingen doorvoeren gewoon hun gang kunnen gaan. Dit is waarom alles zo snel kan worden doorgevoerd. Het is dus belangrijk om te stoppen met hopen en in plaats daarvan daadwerkelijk samen actief te willen leren en dan doen wat wel effectief is.

Eenmaal voorbij de barrière van wat jullie noemen dat enorme ego, zul je merken dat het een bevrijding is om te begrijpen hoe het wél werkt. Gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid en machteloosheid maken dan eindelijk plaats voor helderheid, gerichtheid, daadkracht en vertrouwen. Het hele bestaan weet dat jullie daar werkelijk naar verlangen. Het is jullie goed recht en samen kunnen jullie dit gemakkelijk werkelijkheid maken.

Met alle liefde,
Robell

Meer van Robell

Podcasts en meer